Nowa ustawa: zakup mieszkania na kredyt bardziej bezpieczny?

Wszyscy ci, którzy w najbliższym czasie mają w planach zakup nowego mieszkania w Krakowie, z pewnością ucieszą się na wieść, że już 22 lipca wejdzie w życie ustawa o kredytach hipotecznych, która będzie lepiej chroniła prawa kredytobiorców.

 

Mieszkania na kredyt – nowe regulacje prawne

Ustawa, która wejdzie w życie za kilka dni, będzie regulowała kwestie związane z kredytami hipotecznymi, które dotychczas nie były sprecyzowane w polskim prawie. W efekcie warunki uzyskania i spłaty kredytu na zakup mieszkania będą bardziej korzystne z punktu widzenia kredytobiorców. Łatwiejszy będzie też dostęp do istotnych dla nich informacji.

Jeśli więc chcesz kupić w najbliższym czasie nowe mieszkanie w Krakowie, sprawdź, jakie zmiany zajdą w przepisach dotyczących kredytowania takich inwestycji.

  1. Ułatwienia w porównywaniu ofert kredytowych – koszty zaciągnięcia kredytu będą musiały być podawane na konkretnych przykładach odpowiadających realnej sytuacji kredytobiorcy.

  2. Dostęp kredytobiorcy do informacji na temat działalności pośrednika – dotyczących m.in. jego powiązania z bankami kredytującymi oraz wysokości uzyskanych na podstawie tej współpracy zarobków.

  3. Jasno określony czas oczekiwania na decyzję kredytową – banki będą musiały ją wydać w ciągu 21 dni od złożenia wniosku. Dla kredytobiorców oznacza to możliwość szybszego zakupu nowych mieszkań zamiast wielomiesięcznego oczekiwania na odzew ze strony banku.

  4. Możliwość odstąpienia od kredytu hipotecznego – kredytobiorca będzie miał na to 14 dni od podpisania umowy.

  5. W przypadku kredytów o zmiennej stopie procentowej – brak opłat za wcześniejszą spłatę kredytu (jeśli ma ona miejsce nie wcześniej niż po trzech latach spłacania rat).

 

Korzystne dla kredytobiorców regulacje z pewnością pozytywnie wpłyną na poczucie bezpieczeństwa przy tak ważnych decyzjach i być może zmotywują jeszcze więcej osób do zakupu nowych mieszkań – do czego serdecznie zachęcamy mieszkańców Krakowa.

Góra strony

Osiedle 7 Życzeń