Odbiór mieszkania – co powinno znaleźć się w protokole?

Podczas przekazania nowego mieszkania przez dewelopera spisywany jest protokół odbioru technicznego, który zaświadcza o tym, że lokal został przekazany właścicielowi. Jakie informacje powinny się w nim znaleźć, aby uniknąć późniejszych formalnych komplikacji lub niejasności?

 

Informacje, które muszą się znaleźć w protokole odbioru mieszkania

Wśród najważniejszych informacji znajdują się:

 

  1. Dokładna data przekazania mieszkania – dzięki niej możliwe jest ustalenie, od którego momentu nowy właściciel ma płacić czynsz.

  2. Strony – czyli dane obu stron uczestniczących w procesie przekazania mieszkania: dewelopera (bądź jego przedstawiciela) i nowego właściciela.

  3. Przedmiot przekazania – czyli informacje na temat przekazywanego lokalu: jego rodzaj, położenie, piętro, powierzchnia lokalu (zgodna z tą wpisaną w akcie notarialnym, pochodząca z projektu podziału nieruchomości).

  4. Numery liczników oraz ich stan – aby móc ustalić wysokość rachunków (od tej pory płaconych przez właściciela).

  5. Elementy wyposażenia mieszkania (tynki, wylewki, gniazdka elektryczne, włączniki światła, okna, parapety, dzwonek, domofon itd.).

  6. Usterki – do których musi ustosunkować się deweloper (niekiedy właściciel może uznać za usarkę coś, co w rzeczywistości nią nie jest).

  7. Elementy przekazywane dodatkowo wraz z mieszkaniem (np. klucze, instrukcje obsługi, karty gwarancyjne zainstalowanych sprzętów itd.).

 

Obecność wszystkich tych informacji dotyczących nowego mieszkania jest niezbędna w protokole i jest zabezpieczeniem na wypadek jakichkolwiek niejasności – zarówno dla dewelopera, jak i dla nowego właściciela.

Góra strony

Osiedle 7 Życzeń