Umowa deweloperska – czy można od niej odstąpić?

Podpisanie umowy deweloperskiej nakłada pewne obowiązki zarówno na dewelopera, jak i na kupującego. Jej rozwiązanie możliwe jest za porozumieniem stron. Jednak jednostronne odstąpienie od umowy może mieć miejsce tylko w szczególnych przypadkach określonych przez ustawę deweloperską z 2012 roku.

 

Kupno mieszkania – kiedy można odstąpić od umowy deweloperskiej?

W przypadku kupujących, odstąpienie od umowy bez ponoszenia dodatkowych kosztów jest możliwe wtedy, gdy:

  • deweloper nie wywiązuje się ze swoich obowiązków związanych np. z dostarczaniem nabywcy prospektu informacyjnego lub gdy zawarte w nim dane nie są zgodne ze stanem faktycznym,

  • deweloper nie przeniósł na kupującego praw własności lokalu na nabywcę w określonym w umowie terminie, ani nie zrobił tego w przeciągu 120 dni po tej dacie.

 

Deweloperzy także w ściśle określonych przypadkach mogą odstąpić od umowy. Może to się zdarzyć wtedy, gdy:

  • osoba kupująca mieszkanie lub inną nieruchomość zalega z wpłatami określonymi w umowie,

  • kupujący nie stawił się na odbiór lokalu lub na podpisanie umowy przenoszącej prawa własności.

 

Jak widać, bez uzasadnionej przyczyny nie jest możliwe wycofanie się z umowy deweloperskiej. Zmiana zdania lub chęć skorzystania z innej oferty nie jest wystarczającym w świetle przepisów powodem. Niekiedy dla zabezpieczenia obu stron w umowie zawiera się dodatkowe zapisy umożliwiające odstąpienie od niej w określonym terminie. Dobrym rozwiązaniem jest też podpisywanie umowy rezerwacyjnej, z której zwykle można się wycofać bez ponoszenia kosztów.

Góra strony

Osiedle 7 Życzeń